Logistyka & transport

Funkcje w sektorze transportu wymaga oprócz doskonałych umiejętności jazdy również doskonałe umiejętności komunikacyjne. Oczywiście, wymagamy od naszych pracownikow nienaganna historie i dobre etykiete użytkownika dróg.