ICT & APPs Development

W ramach ICT jest wiele możliwosci. Naprzeklad zarządzanie hardware i aplikacjami. Również dążenie do poprawy i rozwoju wewnętrznego automatyzacji jest czesto celem. Programowania (web) aplikacji, zwłaszcza dla telefonow komorkowych i aplikacji na Facebook coraz czesciej sa pytane.

ICT & APPs Development

Binnen ICT zijn vele beroepen mogelijk. Denk aan hardwarebeheer en applicatiebeheer. Ook werken ICT’ers aan verbetering en ontwikkeling van interne automatiseringsoplossingen. Ook het programmeren van (web)applicaties, met name mobile en facebook apps wordt steeds vaker gevraagd.

ICT & APPs Development

Binnen ICT zijn vele beroepen mogelijk. Denk aan hardwarebeheer en applicatiebeheer. Ook werken ICT’ers aan verbetering en ontwikkeling van interne automatiseringsoplossingen. Ook het programmeren van (web)applicaties, met name mobile en facebook apps wordt steeds vaker gevraagd.