Betrouwbaarheidskeurmerk NEN 4400-1

Hanzita BV heeft het hoogwaardige en onafhankelijke betrouwbaarheidskeurmerk ontvangen van de Stichting Normering Arbeid.

Deze tweejaarlijkse screening door een onafhankelijk screeningsinstituut heeft als doel de zekerheid te verkrijgen over de betrouwbaarheid van ons bureau. 

NEN 4400-1
Deze norm is opgesteld door werkgevers-, werknemersverenigingen en certificerende instellingen in nauwe samenwerking met de overheid en heeft tot doel opdrachtgevers beter te beschermen tegen fraude.

De norm stelt strenge eisen aan de personeelsadministratie en loonadministratie. 

 

Waarom SNA keurmerk?

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.